Политика за поверителност

СДРУЖЕНИЕ КЛУБ 4Х4 АДВЕНЧЪР

Зачитането на личността е основна ценност за нас в СДРУЖЕНИЕ КЛУБ 4Х4 АДВЕНЧЪР.

Това е основата, върху която си взаимодействаме с Вас, в качеството Ви на наш многоуважаван участник в нашите събития, водач на превозни средства, или посетител на нашия уебсайт или събития.

Администратор на данни СДРУЖЕНИЕ КЛУБ 4Х4 АДВЕНЧЪР, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 110567352. Възможно е да има изключения и ако има такива, ще ги представим на Вашето внимание. Когато в настоящото уведомление за поверителност се посочва „ние“, „нашите“ или „нас“ по-долу, освен ако не е упоменато друго, се има предвид СДРУЖЕНИЕ КЛУБ 4Х4 АДВЕНЧЪР като администратор на данни.

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото национално законодателство и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - “GDPR”).

Можете да се свържете с нас на адреса ни по седалище и управление:
гр. Троян – 5600, ул. „П.Р.Славейков“ №54, Относно: Защита на лични данни
имейл:hristov@dakarbg.com
телефон: +359 888731578 за връзка със Служител по защита на данните

Ние събираме Ваши лични данни, когато това е необходимо, за да:
• доставяме нашите услуги;
• указваме подкрепа и помощ при употребата на нашите продукти и услуги;
• изпълняваме и проследяваме договорните задължения от наша и от Ваша страна;
• изпълняваме законови задължения и законни искания от компетентни правоприлагащи органи, надзорни и други органи за управление и контрол;
• изпълняваме законови задължения да се гарантира прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
• предоставяме информация за нашите продукти и услуги, както и предстоящи мероприятия;
• подобряваме качеството и усъвършенстваме нашите продукти и услуги, както и нашата организация.

Стремим се винаги да обработваме, съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни с уважение и почтеност. Понякога използваме доверени бизнес партньори, които ни съдействат при доставка на наши продукти и услуги. В случаите, когато трябва да споделим Ваши данни с наши бизнес партньори, ние изискваме те да се отнасят към тях със същото уважение и почтеност, както ние.

С това уведомление за поверителност бихме искали да ви информираме, какви лични данни обработваме, защо го правим и как гарантираме, че Вашите права и Вашата поверителност се спазват и защитават.

Промени в уведомлението за поверителност.
Уведомлението за поверителност може да се промени с течение на времето. В такъв случай, ще публикуваме актуализирана версия на нашия уебсайт https://bulgaria-offroad.com/ Ако промените са съществени, бихме могли да се свържем с Вас по имейл, за да ви уведомим. Ако не сте съгласни с промените, трябва да ни уведомите незабавно на имейл: hristov@dakarbg.com и да спрете да използвате нашите услуги, ако това е възможно с едностранното Ви волеизявление. Препоръчваме ви периодично да преглеждате Уведомлението на нашия уебсайт и когато е необходимо да реферирате към актуалната му версия.