За Фенове

ИНТЕРЕСНИ МЕСТА ЗА ПУБЛИКА „Off-Road Velingrad 4x4+2”

Следете страницата за подробности. В тази карта ще намерите пълна информация за всички важни места и точки за гледане, с възможност за навигация от вашия телефон или таблет!

УМОЛЯВАМЕ КОМПЕТЕНТНАТА ПУБЛИКА ДА БЪДЕ ВНИМАТЕЛНА, А ТАМ КЪДЕТО ИМА МАРШАЛИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ТЕХНИТЕ НАРЕЖДАНИЯ !