ЕНДУРО Самоков 2015ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ МОТО/АТV/ QUAD

- Без такса за участие при записване до 5 септември 2015
- 100 лв. такса за участие при записване след 5 септември 2015Всички желаещи попълват заявка за участие и декларация в електронен вид и при пристигането си подписват саморъчно документите.
Участниците под 18 годишна възраст представят заедно с горепосочените документи и оригинал на нотариално заверено съгласие от двамата родители за участие в състезанието.
Таксата включва: състезателни права, медицинско осигуряване по време на състезанието, времеизмерване с транспондери.

Всички участници трябва да притежават валидна застраховка "Злополука на спортисти" с минимално покритие 15 000 лева за дните на състезанието.
Организатора ще осигури застраховател на място за участниците без застраховка, като премията се заплаща на място.

НЕ ВАЖИ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЗ ОТ БФМ ЗА 2015.

Тип Документ Дата
ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 25.08.2015
РЕГЛАМЕНТ 05.01.2015