Orga Team

Nasko Arabadzhiev

Organizer of “Ruse Networx 4x4”and Race director of “Samokov Trophy”.
Jury president of “Kardjali Off-Road Fest 2017”