Регистрация

Заявка и декларация за участие - МОТО/АТV & QUAD

Моля, попълнете и изпратете формата за участие. Вашата заявка става окончателна при получаване на пълния размер на дължимите такси. 

ДАННИ ЗА ПИЛОТА
Фамилия*
Име*
Пол*
Дата на раждане*
Националност*
Номер на свидетелство за правоуправление*
Кръвна група*
Телефон
Мобилен/GSM *
Факс
E-mail*
Адрес*
Град*
Пощенски код*
Държава*
Контакт при спешен случай*
Родствена връзка*
Телефон*
Призови места в Традиционни състезания
Отбор
Размер фланелка*
СЪСТЕЗАТЕЛНА МАШИНА
Клас*
Стартов номер
Марка*
Модел*
Година на производство*
Обем на двигателя*
Задвижване*
Регистрационен номер
Държава на регистрация
Номер на шаси
Номер на двигателя
Собственик по талон
Застраховател
Номер на полица
Валидна до
Модел GPS*
АСИСТЕНТСКИ АВТОМОБИЛ
Марка
Модел
Регистрационен номер
Ремарке регистрационен номер
Асистент N1 (име)
Асистент N2 (име)
Декларирам, че цялата информация представена тук е достоверна. Разбирам, че искането се приема, като форма на заявка. Разбирам, че е наша отговорност да гарантираме, че всички документи, които се изискват за участието ми в състезанието са валидни, особено шофьорската ми книжка, документите ми за собственост на автомобила и застрахователните ми документи. Декларирам, че участвам в състезанието, при пълно познаване на рисковете, които включва и оттеглям предварително цялата отговорност от страна на организаторите на състезанието, наказателна или гражданска в случай на телесна или материална злополука по време на състезанието или смърт. Декларирам, че съм запознат и потвърждавам условията на таксите за участие и регламента на състезанието.
Captcha
Въведи кода от картинката