Регистрация

Моля, попълнете и изпратете заявката в зависимост от категорията, в която смятате да участвате. За подробности погледнете класове участие.

Такса за участие 80лв или €40. Вашата заявка става потвърдена след заплащане на пълния размер на таксата за участие.
Крайният срок за регистрация и заплащане е 15 март 2012, като след тази дата ще можете да се запишете с 50 % увеличение на таксата за участие.
Имате възможност да заплатите таксата за участие по три начина:

 • On-Line чрез Вашия Pay Pall
 • По банков път по сметка на „Мото Спортен Клуб Риск” Габрово в „Прокредит Банк” IBAN BG52 PRCB 9230 1037949219
 • По куриер „Еконт” Габрово, офис „Театъра” до поискване в полза на Йосиф Лагадов.

Моля в основанието за плащане напишете имената на екипажа, за който плащате !!!

Таксата за участие включва:

 • Състезателни права
 • Пътна книга формат А5 или GPS трак.
 • Медицинско осигуряване в трасето с 4х4 автомобил.
 • Фланелка с логото на състезанието.
 • Охрана на машините в центъра на състезанието.
 • Проследяващи устройства ( live tracking )
 • Времеизмерване с транспондери и печатащи устройства с фотоклетка.
 • Награден фонд и купи за победителите.